Fiskeregler, extremt flugfiske

Ekologiskt fiske

Lapland Vuollerim jobbar för att bevara och skydda naturen, insektslivet och fiskbestånden. Därför har vi satt upp vissa regler i våra fiskevatten. Dessa regler är satta för att vi värnar om områdets känslighet och för att följa WWF:s och Ekoturistföreningens budord vad gäller både miljöanpassad turism och ekoturism. Målet för oss är att bevara för framtiden och även ge dig som kund ett så hållbart och bra fiskevatten som möjligt.

Ekofiske säkrar framtiden

Då fisken är en ändlig resurs, måste Lapland Vuollerim genom odiskutabla regler, reglera fisket. Exempel på sådana regleringar finns över hela världen och även på flera platser i Sverige. På dessa platser har man lyckats både få upp storleken på fisken och även ökat antalet stor fisk.

För Lapland Vuollerims fiske gäller bland annat följande regler:

  1. Allt fiske är kvoterat med maximalt 10 dygn per månad under hela säsongen. Vilket betyder en säsongsperiod på 14 veckor. Fiske endast tillåtet mellan 1:a juni till 15:e september i rinnande vatten.
  2. Endast flugfiske med hullingslösa enkelkrokar får användas.
  3. Allt fiske får endast ske med Belly-boat (Flytring) och med guide. (Flytring gäller inte i rinnande vatten)
  4. All vadning eller fiske från strand är förbjudet. (Gäller inte rinnande vatten)
  5. Samtliga fiskar skall återutsättas efter eventuell fotografering.
  6.  Håv med mjukt, finmaskigt och knutlöst håvgarn skall användas. Eventuell vägning sker med fisken i håven.
  7. Fisken skall hanteras varsamt i enlighet med guidens föreskrifter.
  8. Avsiktligt eller oavsiktligt fel krokad fisk – krokad på andra ställen än i mun och svalg – skall avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas. Fisk som krokats fel så allvarligt, att den uppenbart kommer att dö, skall dock avlivas och personen i fråga ska omgående kontakta guiden.
  9. All nedskräpning är förbjudet. Allt, inklusive fimpar och nylonlinor skall tas med hem.
  10. En utbildad och erfaren fiskeguide ser till att varje fiskare är införstådd med de regler som gäller.

Regelbrott

Den som bryter mot gällande regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske i Lapland Vuollerims vatten. Detta medför indraget fiskekort och ger ej att helt eller delvis återfå erlagda avgifter.