Om företaget

Lapland Vuollerim Welcomes You AB, är ett bygdebolag med ett 50-tal delägare. Företaget producerar, paketerar och marknadsför högkvalitativa och unika  natur och kulturupplevelser. Syftet är att göra det attraktivt och enkelt för besökare att hitta och boka både enskilda aktiviteter och paket, bland alla de aktiviteter som finns, och öka antalet besökare till Vuollerimbygden. Visionen är att bli ett av norra Europas attraktivaste resmål.

Företaget kom till genom ett bygdeinitiativ som startade år 2007 och blev ett aktiebolag 2010. Ändamålet är att paketera och tillgängliggöra föreningars och företags utbud av aktiviteter i Vuollerim med omnejd. Detta arbete har varit framgångsrikt med många engagerade i bygden. All vinst återinvesteras i bolaget och i bygden.

Lapland Vuollerim Welcomes You, arbetar för ett brett samarbete i regionen, är en aktiv medlem i Destination Jokkmokk och deltar både i Destination Jokkmokks och Swedish Laplands gemensamma arbete. Företaget är även med i Svenska Ekoturismföreningen och är certifierad med Naturens Bästa. Företaget satsar även på att tillgängligöra och anpassa anläggningar för personer med begränsad rörelseförmåga.

Policy

Lapland Vuollerim Welcomes You AB är initierat, ägs och drivs av ett 50-tal bybor, ideella föreningar och företag i Vuollerimbygden med syfte att stärka den lokala ekonomin genom att erbjuda och marknadsföra genuina, äkta och kontrastrika upplevelser tillsammans med bybor. Grundidén är att aktivt ta till vara lokala resurser, kompetenser och kunskaper. All vinst återinvesteras i bygden.

Lapland-Vuollerim3