Socialt Kapital

Lapland Vuollerim Welcomes You AB har engagerat sig i den växande utvecklingen av socialt kapital och landsbygdsutveckling. Företaget engagerar sig genom det sociala entreprenörskap och samarbete som präglar bygden och verksamheten och har under åren varit med som gott exempel i följande nationella och internationella sammanhang:

 • SOCAP10 – som enda svenska exempel 2010, San Fransisco.
 • SOCAPeurope 2011, Amsterdam, under temat:   ”How you turn your city to a place for innovation”.
 • Jelly Week, ett globalt internetbaserat utbyte för att koppla samman lokala initiativ.
 • Social capital world forum, globalt initiativ.
 • Living bridges, gräsrötter världen över som utbyter erfarenheter

SOCAP videoklipp

Mötesplats social innovation

I Lapland Vuollerim pågår ett stort teamwork. För att fortsätta utveckla behövs alla. Vår största utmaning är att nå ut. Vi vill inbjuda dig att samarbeta.
 • Vill du göra affärer genom samarbete?
 • Vill du stödja arbetet med kunskap?
 • Vill du vara sponsor?
 • Vill du jobba som volontär?
 • Vill du komma och prova på det arktiska sättet att leva?
Skicka ett mail till: info@laplandvuollerim.se
  • Vill du komma och besöka? Kolla in våra aktiviteter.