Marknadsplatsen: Köpenskap, Tjära och Kärlek

Edeforshistoria:

Edeforsen har genom årtusenden varit ett hinder för den viktiga kommunikationsleden längs Lule älv. Området blev därför en naturlig samlingsplats med marknad för tjära, som forslats till älven och under högsommaren flottats nedströms mot forshuvudet vid Överedet. Birkarlar, som handlat med lokalbefolkningen åtminstone från 1200-talet, avlöstes av handelsmän som köpte tjära och annat som salufördes i försäljningsstånden på platsen. Den kom även att fungera som en folkfest för tillfälliga besökare och bygdens eget folk som tillsammans levde ut efter ett ofta slitsamt vardagsliv. Det gick ibland ganska vilt till och intimare möten kunde uppstå. ”Marknaden uppmuntrar till osedligt leverne” skrev bekymrade ledamöter i barnavårdsmyndigheten i ett protokoll från början av 1900-talet och antalet födda oäkta barn visade en markant ökning nio månader efter marknadstiden. Nya kommunikationer till lands och ett minskande intresse för tjära bidrog till att Edefors marknad upphörde 1941.