Lax från Haralt, en guldgruva för dem som tog allt

Edeforshistoria:

I alla tider har lax fångats i Luleälvens forsar. Lagstiftarna levde långt bort, men i takt med behov från makthavare att finna nya inkomstkällor, började nya bestämmelser att gälla. Redan 1282 gjorde Magnus Ladulås allt norrländskt fiske till kronans egendom. Saltad Edeforslax exporterades söderut och vidare via Hansan till utlandet. Under 1400-talet får kyrkan större inflytande över fisket men med Gustav Vasas reformation blev det åter kronan som erhöll fiskerätten. Hundra år senare donerar Gustav II Adolf delar av fisket i Edefors till nygrundade Luleå stad som behöver medel för sin uppbyggnad. Dessa medel blev en betydande inkomst för staden ända fram till att statliga Vattenfall 1960 köper fallrätten och Laxede kraftstation byggs. Därmed stängdes fisket för gott och laxens vandring mot lekplatserna uppströms älven upphörde. Fortfarande finns en mängd byggnader och anläggningar, som minner om platsens betydelse förr. Nu som byggnadsminnen på Laxholmen som var centrum för verksamheten. En verksamhet som tidigare betytt enormt mycket och skapat rikedomar, som gynnat både vår region och landet i stort. Byn Edefors benämndes på lulesamiska Haralt.

Ulf Westfal, Vuollerim